Niektóre z naszych realizacji:

 • Projekt budowlany, wykonawczy – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów
 • Projekt budowlany, wykonawczy – rozbudowa drogi powiatowej nr 3507W Taczówek – Taczów – Milejowice wraz z budową ścieżki rowerowej.
 • Projekt budowlany, wykonawczy – rozbudowa drogi powiatowej nr 3503W Młódnice – Jarosławice – Cerekiew – Radom wraz z budową ścieżki rowerowej
 • Projekt budowlany, wykonawczy – przebudowa ulic Spacerowej, Parkowej i Grodeckiego w Milanówku
 • Projekt Budowlany Publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia przy Nabrzeżu Polskim w Gdyni – branża drogowa
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów m. Brwinów, m. Milanówek, m. Podkowa Leśna


 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – projekt budowlany, wykonawczy – tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Etap I – Brwinów-Milanówek
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – projekt budowlany, wykonawczy – tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Etap II – Milanówek ul. Grudowska
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – projekt budowlany, wykonawczy – tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Etap III – Milanówek-Podkowa Leśna- Brwinów
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – projekt budowlany, wykonawczy – tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Etap IV – wzdłuż kolejki WKD
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – projekt budowlany, wykonawczy – trasy rowerowej na odcinku WKD Główna – granica miasta (ul. Podleśna) w Podkowie Leśnej.


 • Opracowanie dokumentacji projektowej – Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe – Budowa obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP)


 • Wykonanie dokumentacji projektowej koncepcji programowej, opracowanie niezbędnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek-Zgierz”